Home

Binnen het Leijserinstituut bundelt systeemtherapeut Sjaak Leijser diverse activiteiten die in het teken staan van “kwetsbaar ouderschap”.
Het instituut wil er zijn voor ouders, kwetsbare mensen in een kwetsbare positie, die soms wel wat hulp kunnen gebruiken. Wanneer er bijvoorbeeld problemen ontstaan in de opvoeding van hun kind. Of wanneer de relatie met je kind onder druk komt te staan. Of andersom: je relatie als kind (nu volwassen) met je ouder(s).

Sjaak Leijser werkt vanuit een verfrissend perspectief.

Uitgangspunt hierbij is het ouderschap. Wat betekent het voor je om ouder te zijn? Hoe voelt het om zoveel verantwoording te hebben? Wat doet het met je? Wat voor eisen stel je daarbij aan jezelf? Wanneer is het goed genoeg? Wat zou je beter of anders willen? Hoe kun je leren om je beperkingen te (h)erkennen en je kinderen te beschermen tegen ongewenst gedrag dat het gevolg kan zijn van je ziekte?

Door de ouder centraal te stellen en te ondersteunen wordt een sfeer geschapen waarin kinderen de kans krijgen om veilig op te groeien. Gezins- en familiebanden geven hierbij troost, liefde en steun.
Geen enkele ouder wil zijn of haar kind willens en wetens tekort doen. Deze simpele waarheid aan de oppervlakte brengen geeft rust. Als zowel ouders als kinderen ervaren dat ze vanuit het goede in liefde met elkaar verbonden zijn, dan mag er best wel eens wat fout gaan.
Als ouder leren vertrouwen op jezelf, handelen vanuit echtheid en oprechtheid, daar draait het om. En dat kun je leren, ook al heb je -net als ieder ander mens- je beperkingen.

Als therapeut, trainer en gesprekspartner is Sjaak oprecht op zoek naar verbondenheid met cliënt of deelnemer. Lerend van elkaar, aandachtig luisterend naar elkaar, ruimte makend voor kracht van binnenuit. Samen zoeken naar goede oplossingen. Vanuit een gelijkwaardige relatie op een menselijke manier werken aan verbetering van je beleving van het leven.

Het menu geeft u meer informatie over zijn specifieke werkzaamheden.

Sjaak Leijser is BIG geregistreerd onder nummer 19008140230