Praktijk

In zijn eigen praktijk geeft Sjaak Leijser specialistische ouderschapsondersteuning aan mensen die te kampen hebben met een psychiatrische aandoening of met een verslaving. In onze stressvolle maatschappij komt het veel voor dat mensen ergens in hun leven tegen een psychiatrisch probleem oplopen. Dit maakt je niet meteen ongeschikt of onbekwaam als ouder. Iedereen heeft wel eens wat steun nodig. Want dat is het: begripvolle ondersteuning en concrete hulp waardoor je leert gebruik te maken van je natuurlijke talent voor ouderschap.

Al luisterend en vragend contact maken met de mensen staat hierbij voorop. Eerst helder krijgen wat de hulpvraag is, pas daarna vanuit deskundigheid hulp en advies bieden, waarbij de ouder zijn of haar verantwoordelijkheden, mogelijkheden en grenzen leert kennen. Wat goed gaat wordt versterkt en bevestigd. Daar waar het beter kan biedt hij daadkracht en vakkundigheid.

Uitgangspunt is het besef dat iedere ouder het beste met zijn of haar kind voor heeft. Ouderschap is een leerproces, ouders mogen fouten maken.

De belangrijkste ingrediënten voor deze specialistische ouderschapsondersteuning:

De gesprekken kunnen zowel op de praktijk als bij u thuis plaats vinden. Bent u, als ouder of misschien als hulpverlener, geïnteresseerd, neem dan contact op.